Gardsbesøk i nydeleg vér

Det er fantastisk å få halde eit levande lite lam. Måndag denne veka gjekk heile skulen til Eikeland. Der fekk me kjenne på, høyre, lukte og sjå. Tusen takk til Johannes Haugland for at me fekk kome på garden hans.


Snart framme, god stemning.


Lunsjen var med flott panoramautsikt. Tusen takk til Ruth og Kristoffer Foldøy, naboar til garden på Eikeland, som dekka på i to omgonger.

iPad til alle elevane

Lese og skrive og rekne er bra, men å få gjere det på iPad, det gjer oss glad!
Motivasjon og læringslyst var på topp når elevar og lærarar fekk opplæring i bruk av iPad. Hamre Grendaskule tek krava om digitale ferdigheiter i Kunnskapsløftet på alvor.

Kvifor?
Sjå kva Utdanningsdirektoratet seier om digitale ferdigheiter:

"Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk."

Kva med lesing i bøker,  skriving med blyant slik vi kjenner frå før?

iPadane skal vere eit supplement og ikkje erstatta alle arbeidsmåtar me veit virkar.


Hamre Grendaskule har fått ekstern rettleiing av Rikt som driv med skuleutvikling.

God påskeferie frå Hamre Grendaskule!

Felles lunsj har me kvar dag, men på fredag før påskeferien, var det pynta litt ekstra. Resten av dagen fekk alle laga påskeegg, påskeharar og påskekyllingar.  Denne veka har me også fått kunnskap om kvifor påska er viktig i den kristne trua. Rett før ferien var det eggejakt rundt skulen. Klarte me å finna alle egga med snop, mon tru?

Rett før ferien var det eggejakt rundt skulen. Klarte me å finna alle egga med snop, mon tru?