God sommar frå Hamre Grendaskule!

Takk for ein flott kveld. No er nok eit skuleår er omme. 20. juni var det elevframføringar og aktivitetar inne på skulen. Besøkande, store og små var med.

 

1. og 2.-trinn starta showet, med ein medley sett saman av songar som starta med alle dei ulike bokstavane i alfabetet.

Ein av aktivitetane var å byggje høgast mogleg med teip og papir. 

På ein annan aktivitet var det quiz, der ein fekk ein vannsprut på seg, om ein svara feil.

"Tante Floke", med store og små, var kjempegøy.

Siste song før avslutninga var "Vi står sammen" . Der dansa og sang elevane i takt! Alle elevane fekk såpebobler før det vart grilling i det fine véret!


GOD SOMMAR FRÅ ALLE PÅ HAMRE GRENDASKULE!

"Alfabetsangen" Arrangert og sett saman av Svein Fjermestad.
Tekst og melodi på "Vi står sammen" Margrethe Inderhaug Hjelle og Elin Selberg Sigurdson.

Gardsbesøk i nydeleg vér

Det er fantastisk å få halde eit levande lite lam. Måndag denne veka gjekk heile skulen til Eikeland. Der fekk me kjenne på, høyre, lukte og sjå. Tusen takk til Johannes Haugland for at me fekk kome på garden hans.


Snart framme, god stemning.


Lunsjen var med flott panoramautsikt. Tusen takk til Ruth og Kristoffer Foldøy, naboar til garden på Eikeland, som dekka på i to omgonger.

iPad til alle elevane

Lese og skrive og rekne er bra, men å få gjere det på iPad, det gjer oss glad!
Motivasjon og læringslyst var på topp når elevar og lærarar fekk opplæring i bruk av iPad. Hamre Grendaskule tek krava om digitale ferdigheiter i Kunnskapsløftet på alvor.

Kvifor?
Sjå kva Utdanningsdirektoratet seier om digitale ferdigheiter:

"Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk."

Kva med lesing i bøker,  skriving med blyant slik vi kjenner frå før?

iPadane skal vere eit supplement og ikkje erstatta alle arbeidsmåtar me veit virkar.


Hamre Grendaskule har fått ekstern rettleiing av Rikt som driv med skuleutvikling.