Skulestart 18. august!

Vel møtt til nye og gamle elevar torsdag 18. august.

SFO er open frå kl 07.30 før skulen og til kl 16.30 etter skulen.

Kl 09.00 Samlast alle ute på skuleplassen.
Rektor helsar alle velkommen og presenterar personalet.  

Elevane blir ropt opp og stiller seg ved læraren sin.
Det klart for første time.
Alle aktivitetane i timane er ikkje heilt klare enno, men det blir friminutt og pauser heilt fram til kl 14.00

Felles skulelunsj vert servert og laga til av skulen kl 11.00
For dei av som skal ha frukost, eller ekstra mat på SFO etter skulen, må ein ha med dette sjølv.

Inne på skulen brukar me innesko, crocks eller tøflar. Det er fint om ein har med seg det allereie første dagen.  
 

ME GLER OSS MASSE TIL EIT NYTT SKULEÅR!

Venleg helsing alle på Hamre grendaskule