Eventyr

På torsdag las 3. og 4. trinn eventyr for dei yngre elevane. Før dette måtte dei øve på framføringa. Det var svært populært hjå dei minste, som fekk gå frå eventyr til eventyr rundt om på skulen.

Fredagen dramatiserte 1. og 2. -trinn eventyra utandørs.