Lærarane på Zippy-kurs

Lærarane var på kurs som hadde som mål å lære barn:
-å betre meistre utfordringar i kvardagen
-å kjenne att og å snakke om kjensler
-å støtte andre som har det vanskeleg
Dette skal vere med på å gje elevane betre meistring, betre sosiale evner og høgare sosial og emosjonell kompetanse.

"Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med"
-Meiningar og tankar frå barn om kva som er viktig for å ha det bra.