Informasjonsdag

Informasjonsdag på Hamre grendaskule laurdag 16. januar

Har du barn i skulealder? No? Eller i frå hausten av?

Skulen har hatt ein kjempeflott oppstart, og har planar om utviding og auka elevtal. 

Det skal vere ein informasjonsdag der barn og vaksne kan koma for å sjå og høyre om skulen.
1. trinn frå krinsen har fått skriftleg invitasjon, men barn på alle trinn frå heile kommunen er velkomne!  
Laurdag 16. januar kl 11.00

Det vil bli:

  • Presentasjon av personale
  • Bilete frå i haust
  • Viktig informasjon
  • Spørsmål og svar
  • Omvising
  • Klasseromsaktivitet
  • Kaffi og mat

Velkommen!

Venleg helsing Hamre grendaskule