Herlege junidagar

I juni har me nytta det fine veret til læring, trivsel og hygge!

Sjå også filmen laga i august i fjor: