2015/16

Forlenga påmeldingsfrist!

Stiftinga Hamre Grendaskule har vedteke å forlenga påmeldingsfristen for skuleåret 2015/16 til fredag 27.03.15 

Vi har framleis ledige plassar!

nyfrist2.jpg

 

Vi kan tilby:

  • Ein levande skule med elevaktive undervisningsformer.
  • Undervisning knytta opp til natur og kultur, læring gjennom praktiske aktivitar ute og inne.
  • SFO- aktivitetar knytta opp mot skulen sine målsetjingar.
  • Små grupper i eit trygt og oversiktleg skulemiljø.
  • God plass i klasserom og på uteareal.

Dersom folk går og er usikre på om dei skal melda på elevar til skulen vår, må dei berre ta kontakt med styret på mail. Det går også an å slå av ein prat med stiftingas nestleiar, Kristoffer Foldøy på telefon (476 18 124).

Det er viktig for oss å få beskjed om interressa no, for tida nærmar seg svært for at vi må bestemma korleis drifta vert neste skuleår.