kommunikasjon

Nytt telefonnummer

Nå kan du ringe
Hamre Grendaskule på
56 19 11 63

Hamre Grendaskule har fått seg nytt telefonnummer, 56 19 11 63. Dette er det gamle telefonnummeret til skulen, så det kan hende at nokre foreldre kan dette fra før.

Dette gjer oss meir tilgjengelege for foreldre og andre som ønsker kontakt med oss. Når ein ringer dette nummeret så vil ein få to val, tast 1 for kontor og tast 2 for SFO. Er den avdelinga du ringer oppteken, så har tenesta eit køsystem som forteller kor mange det er føre deg i køen.

Dersom du har spørsmål ang. skulestart eller anna, så er det bare å ta kontakt, anten via telefon eller epost.