BOKBUSSEN MIME

Bussen kjem desse måndagane 

Våren 2017 i veke 4, 8, 12, 14 og 22.

Hamre grendaskule kl. 12.20 – 13.05

Tlf Kari: 473 03 676    Tlf Osterøy Bibliotek: 56 19 26 00