BOKBUSSEN MIME

Bussen kjem desse måndagane 

Våren 2018 i veke 4, , 8, 12, 18 og 22.

Hamre grendaskule kl. 12.20 – 13.05

Tlf Kari: 473 03 676Tlf Osterøy Bibliotek: 56 19 26 00