Foreldrekontaktar og FAU-representantar skuleåret 2017-2018

Siren Mjelstad – foreldrekontakt for 1. - 2. trinn

Anita Olsen - foreldrekontakt for 3. - 4. trinn

Malin Høvik – foreldrekontakt for 5. - 6. trinn

 

Om du ønsker å komme i kontakt med skulen sine FAU-representantar, så kan du fylle ut dette skjema som går rett til dei respektive representantane sine epostadresser. 

Navn *
Navn