Fri frå undervisning

Etter opplæringslova § 2-11 kan elevar få permisjon frå grunnskuleopplæringa i inntil to veker. Skulen vil vurdere om det forsvarleg å gje permisjon. Det er ikkje tillate å gje permisjon meir enn to veker om gongen.

For kortare fråvér (1time-2 dagar) kan ein gje melding til kontaktlærar. 

 

Ver venleg å fylle ut skjema for å søke fri frÅ undervisningA

Eleven det gjeld
Navn *
Navn
Navn på eleven
Søkjaren (føresett)
Navn *
Navn
Ønsker svar per *