"Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning"

 

Ordinær* søknadsfrist er 1. februar for skuleåret 2019/2020

Velkommen innom for å sjå og å ta ein prat! Ring gjerne 56191163.
Skulen har hatt ein fantastisk oppstart. Det er ledig plass på fleire trinn.  No er det elevar på alle trinn på barneskulen (1.-7.). *Før 1. februar gjeld eige inntaksreglement, etter det er det først til mølla som gjeld.  Ta kontakt om du vil ha barnet ditt inn på skulen vår.  Det er mogleg å søkje for alle, ikkje berre for dei som kjem frå Hamre. (Elevane har rett på same skyssordning som i den kommunale skulen.)
Skulen føl den Kommunale skuleruta. Her er skuleruta for 2019/2020
Hamre grendaskule har svært billig SFO, som er open alle skuledagar.

 

 

Velkommen! 

søk nå!

 

SØKnadsfrist 1. februar

Hamre Grendaskule kan tilby:

  • Ein levande skule med elevaktive undervisningsformer.

  • Undervisning knytta opp til natur og kultur, læring gjennom praktiske aktivitetar.

  • Skulen og SFO er open fra 07:30 - 16:30.

  • Felles skulelunsj kvar dag.

  • God plass i klasserom og på uteareal.

  • Skulen føl Kunnskapsløftet som den offentlege skulen.

  • Same skyssordning som i den offentlege skulen.

 

SFO Plass til høsten?

Søk heil- eller korttidsplass for Skuleåret 2019/20.

Me har heil- og korttidsplass på vår skulefritidsordning. Det er også søskenrabatt på SFO, men denne gjeld kun for heiltidsplass.

SFO er open frå kl. 07:30 - 08:45, og 14:15 - 16:30. Alle skuledagar.

 
 
Skjermbilde 2017-10-12 kl. 16.15.35.png

Luktfri skule

Grunna barn og vaksne på skulen med allergi og helseplager grunna dufter, ønsker me at alle brukar parfymefrie produkt. Slik kan alle få eit godt inneklima og frisk luft på skulen.

Det fins i dag mange parfymefrie produkt slik at det enkelt å ta parfymefrie val. Det aller viktigaste er at klær er fri for tøymyknar og parfymert vaskemiddel.

I staden for skyllemiddel kan ein bruke ½ glas eddik. Om du brukar tøymyknar kan fibrane ødeleggast og plagget stoppar å puste. Resultatet kan altså bli at tøyet luktar vondt konstant.

Me er kjempetakknemlege om ytterkle og innekle til barna, som luktar skyllemiddel, vaskast fleire gonger og luftast ute til dei er duftfrie.

Tusen takk for at du bryr deg!