"Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning"

 

Velkommen innom for å sjå og å ta ein prat! Ring gjerne 56191163.
Skulen har hatt ein fantastisk oppstart. Det er ledig plass på fleire trinn.  No er det elevar på alle trinn på barneskulen (1.-7.). Før 1. februar gjeld eige inntaksreglement, etter det er det først til mølla som gjeld.  Ta kontakt om du vil ha barnet ditt inn på skulen vår.  Det er mogleg å søkje for alle, ikkje berre for dei som kjem frå Hamre. (Elevane har rett på same skyssordning som i den kommunale skulen.)
Skulen føl den Kommunal skuleruta 2017/2018. Hamre grendaskule har svært billig SFO, som er open alle skuledagar.

 

Skulestart er 17.august. Velkommen! 

(Klikk for å lese meir)

 

SØK før 1. oktober

Hamre Grendaskule kan tilby:

  • Ein levande skule med elevaktive undervisningsformer.
  • Undervisning knytta opp til natur og kultur, læring gjennom praktiske aktivitar.
  • Skulen og SFO er open fra 07:30 - 16:30.
  • Felles skulelunsj kvar dag.
  • God plass i klasserom og på uteareal.
  • Same skyssordning som i den offentlege skulen. 
 

SFO Plass til høsten?

Søk heil- eller korttidsplass for Skuleåret 2017/18.

Me har heil- og korttidsplass på vår skulefritidsordning. Det er også søskenrabatt på SFO, men denne gjeld kun for heiltidsplass.

SFO er open frå kl. 07:30 - 08:45, og 14:15 - 16:30. Alle skuledagar.