Til føresette og elevar på Hamre Grendaskule
Orientering om Skulehelsetenesta ved Hamre Grendaskule våren 2018

Helsesøster vil vere på skulen desse dagane:

  • Måndag 15. januar
  • Måndag 12. februar
  • Måndag 26. februar
  • Måndag 12. mars
  • Måndag 9. april
  • Måndag 23. april
  • Måndag 7. mai
  • Måndag 18. juni

Desse dagane kan elevane ta kontakt med helsesøster utan timeavtale. Elevane kan ta opp emne dei er opptekne av, som har med deira fysiske, psykiske og sosiale helse.  Nokon kjem med daglegdagse hendingar, andre kjem med meir omfattande problem stillingar. 

Helsesøster kan henvise ved behov og etter føresette sine ynskje til andre etatar.
Det har vore kjekt å vere helsesøster på Hamre Grendaskule og eg håper på eit fortsatt godt samarbeid med føresette og skulen.

Dersom de ynskjer å snakka med meg utanomdisse dagane kan de ta kontakt på

Osterøy Helsestasjon på tlf 56192370 eller mobil 94530999

Beste helsing

Marianne K. Solberg
Helsesøster Marianne K. Solberg