Til føresette og elevar på Hamre Grendaskule
Orientering om Skulehelsetenesta ved Hamre Grendaskule våren 2019

Helsesjukepleiaren vil vere på skulen desse dagane:

 • Måndag 14. januar

  Måndag 28. januar

  Måndag 11. februar

  Måndag 11. mars

  Måndag 25. mars

  Måndag 8. april

  Måndag 6. mai

  Måndag 20. mai

  Måndag 3. juni

  Måndag 17. juni

Desse dagane kan elevane ta kontakt med helsesøster utan timeavtale. Elevane kan ta opp emne dei er opptekne av, som har med deira fysiske, psykiske og sosiale helse.  Nokon kjem med daglegdagse hendingar, andre kjem med meir omfattande problem stillingar. 

Helsesøster kan henvise ved behov og etter føresette sine ynskje til andre etatar.
Det har vore kjekt å vere helsesøster på Hamre Grendaskule og eg håper på eit fortsatt godt samarbeid med føresette og skulen.

Dersom de ynskjer å snakka med meg utanom disse dagane kan de ta kontakt på

Osterøy Helsestasjon på tlf 56192370 eller mobil 45 37 68 06

Beste helsing


Helsesjukepleiar Hanne Mjelde Birkeland