LEDIGE STILLINGAR

Det er for tida ikkje ledige stillingar hjå oss.

Dersom du kunne tenkje deg å vere vikar, eller berre vil sende CV, ta kontakt med skulen.

Tlf. 56191163
E-post: ole.jan@hamregrendaskule.no

"Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning"

Eit godt og kreativt læringsmiljø med tilhald i eit kulturhistorisk nærområde, forankra i vår kristen-humanistiske arv.