Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisningVil du vere vikar?

Send inn kontaktinformasjon (namn og telefon), dersom du kan tenkje deg å vere vikar i skule eller SFO.

- Eit godt og kreativt læringsmiljø med tilhald i eit kulturhistorisk nærområde, forankra i vår kristen-humanistiske arv.
Hamre grendaskule ligg i Osterøy kommune med utsikt mot Hordvik, Nordhordlandsbrua, Knarvik og Leknes.  

 

Generell søknad kan sendast til
Ole Jan Aarvik

Rektor Hamre grendaskule

 

Tlf. 56191163
E-post: ole.jan@hamregrendaskule.no

"Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning"

“Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning”