LEDIG STILLING SOM ASSISTENT

- Eit godt og kreativt læringsmiljø med tilhald i eit kulturhistorisk nærområde, forankra i vår kristen-humanistiske arv.
Hamre grendaskule ligg i Osterøy kommune med utsikt mot Hordvik, Nordhordlandsbrua, Knarvik og Leknes.  

Om stillinga

Hamre grendaskule søkjer ein assistent/fagarbeidar i ca. 60% stilling. Stillinga er eit engasjement ut skuleåret med mogeleg utviding/forlenging neste skuleår. Den som vert tilsett, skal arbeide med elevar, og nokre har spesielle behov.

Arbeidsoppgåver/arbeidsområde

Personen vi søkjer skal arbeide med elevar i skole- og SFO. Det vil vere tett samarbeid med det andre pedagogiske personalet i samband med tilretteleggjing og differensiering, samt nært samarbeid og kommunikasjon med føresette.

Dei primære arbeidsoppgåvene er å yte grunnleggjande omsorg og opplæring av høg kvalitet, samt hjelpe elevane våre med kommunikasjon, trening og utvikling i skolekvardagen. Vi ønskjer å jobbe aktivt med å skape eit arbeidsmiljø med gode relasjonar og menneske som tek ansvar.

Nødvendig kompetanse

Vi søkjer etter ein fleksibel person med gode samarbeids- og relasjonsevner. Søkjaren må ha evne til å ta initiativ, vere miljøskapande, arbeide sjølvstendig og ha forståing for elevane sine behov.

Søkjarar med fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget eller annan relevant utdanning/praksis er ønskjeleg.

  • Personlige eigenskapar vert vektlagt sterkt.
  • Søkjaren må levere politiattest ved tilsetjing.

Nødvendige personlege eigenskapar

  • gode samarbeids- og relasjonsevner
  • meistre et høgt arbeidstempo
  • glad i å være utandørs
  • kunne arbeide etter skulen sine mål og visjonar

Informasjon om stillinga

Politiattest nyare enn 3 månader må visast ved tilsetjing.

Vi kan tilby

  • kollegaer med tverrfaglig utdanning og eit godt arbeidsmiljø,
  • opplæring og rettleiing i samband med arbeidsoppgåver,
  • løn etter gjeldande avtaler

Arbeidstida er om lag 25 timar per veke. Tilsetjing skjer i høve til gjeldande lovar, reglar og tariffavtaler.

Søknad kan sendast til
Ole Jan Aarvik

Rektor Hamre grendaskule

Søknadsfrist 15.10.2017

Tlf. 56191163
E-post: ole.jan@hamregrendaskule.no

"Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning"

“Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning”