Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning

HAMRE GRENDASKULE TRENG LÆRAR MED SPESIALPEDAGOGIKK

Hamre Grendaskule ligg på Hamre i Osterøy kommune, med utsikt mot Hordvik, Nordhordlandsbrua, Knarvik og Leknes.  

Grunna påmelding av nye elevar ønskjer Hamre grendaskule å tilsetja lærar og då helst med spesialpedagogisk kompetanse frå og med skuleåret 2018/19 i opptil 100% stilling. 

Om stillinga
Hamre grendaskule søkjer lærar i opptil 100% stilling. Den som vert tilsett, skal arbeide mykje med ein elev, men får også timar i mindre grupper og i lita klasse.

Arbeidsoppgåver/arbeidsområde
Personen vi søkjer skal arbeide med elev som har stort behov for oppfølging. Det vil vere tett samarbeid med det andre pedagogiske personalet i samband med tilretteleggjing og differensiering, samt nært samarbeid og kommunikasjon med føresette.

Dei primære arbeidsoppgåvene er å yte grunnleggjande omsorg og opplæring av høg kvalitet, samt hjelpe alle elevane våre med kommunikasjon, trening og utvikling i skulekvardagen. Vi ønskjer å jobbe aktivt med å skape eit arbeidsmiljø med gode relasjonar og menneske som tek ansvar.

Nødvendig kompetanse

           Vi søkjer etter ein fleksibel person med gode samarbeids- og relasjonsevner. Søkjaren må ha evne til å ta initiativ, vere miljøskapande, arbeide sjølvstendig og ha forståing for elevane sine behov.

       Godkjend lærarutdanning, helst med spesialpedagogikk.

        Personlige eigenskapar vert vektlagt sterkt.

        Søkjaren må levere politiattest ved tilsetjing.

Nødvendige personlege eigenskapar

        gode samarbeids- og relasjonsevner

        meistre eit høgt arbeidstempo

        glad i å være utandørs

        kunne arbeide etter skulen sine mål og visjonar

 

Informasjon om stillinga
Politiattest nyare enn 3 månader må visast ved tilsetjing.
Hamre Grendaskule har tariffavtale og er medlem i Statens Pensjonskasse.
Søknadsfrist 15.mars.

Send søknad til post@hamregrendaskule.no

 

 Kontakt rektor Ole Jan Aarvik for ytterlegare informasjon om stillinga. 

“Eit godt og kreativt læringsmiljø med tilhald i eit kulturhistorisk nærområde, forankra i vår kristen-humanistiske arv."

Ole Jan Aarvik
Rektor Hamre grendaskule
ole.jan@hamregrendaskule.no
www.hamregrendaskule.no
tlf 56191163
 


Vil du vere vikar?

Send inn kontaktinformasjon (namn og telefon), dersom du kan tenkje deg å vere vikar i skule eller SFO.

- Eit godt og kreativt læringsmiljø med tilhald i eit kulturhistorisk nærområde, forankra i vår kristen-humanistiske arv.
Hamre grendaskule ligg i Osterøy kommune med utsikt mot Hordvik, Nordhordlandsbrua, Knarvik og Leknes.  

 

Generell søknad kan sendast til
Ole Jan Aarvik

Rektor Hamre grendaskule

 

Tlf. 56191163
E-post: ole.jan@hamregrendaskule.no

"Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning"

“Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning”