Skulefritidsordning

Hamre Grendaskule har ei skulefritidsordning (SFO), som er open både før og etter skuletid frå måndag til fredag. Første økt startar kl. 07:30, og varar til skulestart. Siste økta på SFO er frå skuleslutt og til kl. 16:30. Skulefritidsordninga er stengd på skulefrie dagar. 

Vi tilbyr hel- og korttidsplass på vår skulefritidsordning. Det er også søskenrabatt på SFO, men den gjelder kun for heltidplass.

  • Heilplass for born nr. 1: kr. 1200,- pr. månad

  • Heilplass for sysken: kr. 600,- pr. månad

  • Korttid (inntil 8 timer pr. veke): kr. 650,- pr. månad

 

Fyll ut skjemaet for å melde barnet ditt på SFO-ordning

Namn på føresette *
Namn på føresette
Barnet sitt namn *
Barnet sitt namn
SFO plass *
Ønsker de heil- eller korttidsplass for barnet?
Skuleår *
Har barnet søsken ved Hamre Grendaskule sin SFO? Vel talet på søsken.
Oppgje namn på søsken som ønsker/har heilplass på SFO.