Stiftinga Hamre Grendaskule er leia av eit styre, sett saman av fem medlemmer. Kvart medlem fungerer i periodar inntil 4 år.

Kandidatar til styret vert utpeikt av stiftinga sitt råd, som er samansett av folk i frå Hamrebygda innvalde av Hamre Grendaråd.


Styret

  • Styreleiar - Frode Orvedal-Kiil
  • Nestleiar - Kristoffer Foldøy
  • Kasserar - Sidsel Berit Flesland
  • Styremedlem - Bjørn-Tore Henriksen
  • Styremedlem - Elisabeth Bidne

Kontakt styret

Dersom du ønskjer å koma i kontakt med styret i Stiftinga Hamre Grendaskule, så ber vi deg fylla ut skjemaet under. 

Navn *
Navn