Vil du vere ringevikar?

Kursing, vidareutdanning og anna fråvér, gjer at me av og til treng vikar.
Send inn kontaktinformasjon (namn og telefon), dersom du kan tenkje deg å vere vikar i skule eller SFO.

Ole Jan Aarvik
Rektor Hamre Grendaskule
Tlf. 56191163 / 90503731
E-post: ole.jan@hamregrendaskule.no

"Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning"