Foreldrekontaktar og FAU-representantar skuleåret 2019-2020

Foreldrekontakt for 1. trinn Marianne Aarsbog
Foreldrekontakt for 2. trinn: Ingvild Sylta 

Foreldrekontaktar for 3.- og 4. trinn: Eirin Sylta og Lena Løbø  

Foreldrekontakt for 5. trinn: Gunn Karin Flesland

Foreldrekontakt for 6. trinn: Linda Flatås Larsen
Foreldrekontakt for 7. trinn: Rune Flatås

Om du ønsker å komme i kontakt med skulen sine FAU-representantar, så kan du fylle ut dette skjema som går rett til dei respektive representantane sine epostadresser. 

Navn *
Navn